Buyer persona — przedstawiciel grupy docelowej, dzięki któremu możliwe jest tworzenie profilu idealnego klienta; odbiorcę konkretnych produktów i usług. Stworzenie takiej persony pozwala na opracowanie skutecznej strategii marketingowej marki.

Buyer persona - co to jest

Buyer persona to wizualizacja reprezentanta grupy docelowej produktu lub usługi. Stworzenie profilu klienta pozwala lepiej poznać jego potrzeby, pragnienia, problemy i obiekcje. A co za tym idzie — przygotować zindywidualizowaną ofertę, która będzie odpowiadać jego potrzebom.

Buyer persona - jak ją stworzyć

Żeby stworzyć Buyer personę należy zadać sobie pytanie, kto jest idealnym nabywcą produktów lub usług, które oferuje firma. Określenie takiego profilu może przypominać klasyczny opis postaci, na który składać się będzie:

dane demograficzne

Jeśli produkt lub usługa skierowane są zarówno do kobiet i mężczyzn w różnym wieku, to sygnał, że należy stworzyć kilka takich person. Określając grupę wiekową, warto tworzyć ją w ten sposób, aby dana grupa miała ze sobą coś wspólnego.

dane geograficzne

Tworząc personę należy zastanowić się, czy Twoimi odbiorcami są mieszkańcy dużych miast, czy mieszkańcy wsi. Bardzo często miejsce zamieszkania niesie za sobą bowiem inne potrzeby i problemy.

sytuacja rodzinna i zawodowa

Warto określić również, czy Twoi potencjalni klienci są w związku, czy mają dzieci, ile zarabiają.

aktywność, zainteresowania

Warto sprawdzić, w jakich mediach społecznościowych obecni są klienci, jakie strony odwiedzają, co czytają i co robią w wolnym czasie. Dzięki temu marka dowie się, w jakie kanały komunikacji i warto inwestować.

potrzeby, problemy i obiekcje

To bardzo ważny punkt. Potrzeby i problemy klienta pozwolą bowiem ustalić sposób narracji. Kluczowe pytanie brzmi: w jaki sposób produkt lub usługa spełni potrzeby użytkownika lub rozwiąże jego problemy, co może powstrzymywać klienta przed zakupem?