Content marketing (marketing treści) — strategia polegająca na pozyskiwaniu klientów, dzięki wartościowy, interesującym i wartościowym treści (artykułów, video-poradników, infografik). Dzięki przemyślanej strategii content marketingowej firma buduje wizerunek eksperta i wzbudza zaufanie u potencjalnych klientów.

Co to jest?

Content marketing, inaczej marketing treści to strategia, która polega na budowaniu wizerunku marki jako eksperta i pozyskiwaniu klientów, dzięki udostępnianym treścią. Content marketing może przybrać najróżniejszą formę w zależności od wybranego kanału i grupy docelowej. Punktem wyjścia do skutecznego content marketingu jest określenie targetu (grupy docelowej), jego potrzeb, oczekiwań i problemów. Kolejny krok to stworzenie takiego contentu, który uwzględnia zdobyte informacje. Dzięki temu możliwe jest stworzenie treści, która będą użyteczna oraz interesująca dla grupy docelowej. Content marketing to strategia, w której centrum jest klient. Właśnie dlatego w marketingu treści duży nacisk kładzie się na korzyści, które daje klientowi produkt lub usługa, a nie tylko na jego cechy, czy funkcje.

Korzyści

Content marketing umożliwia pozyskanie klienta bez agresywnej i nachalnej reklamy.

Marketing treści pozwala potencjalnemu klientowi poznać markę i jej przewagę nad konkurencją. Rolą content marketingu jest bowiem wyedukowanie klienta pod względem produktu lub usług przy jednoczesnym dostarczeniu mu realnej wartości (np. rozwiązania problemu, konkretnej wiedzy). Należy pamiętać, że jest to przemyślany proces, a nie jednorazowe działanie. Skuteczny content marketing musi uwzględniać etap, na którym znajduje się potencjalny klient w tzw. lejku sprzedażowym. Pozwala to na większe zindywidualizowanie komunikatu i zwiększa szansę na zaangażowanie użytkownika. A docelowo — na zbudowanie trwałej relacji i zdobycie wiernych klientów.

Różnorodność form i dystrybucja treści

Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że obecnie content marketing przybiera najróżniejsze formy. Artykuł na firmowym blogu, nie tylko wspiera pozycjonowania strony, ale także dociera do nowych czytelników, dzięki dystrybucji w mediach społecznościowych. Wideo-poradniki, infografiki, relacje na żywo — dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii content marketing jest obecnie w fazie rozkwitu.