Google Caffeine algorytm

 

Google Caffeine — jedna z najważniejszych aktualizacji algorytmu Google, wprowadzona 8 czerwca 2009 roku. Celem tej aktualizacji było usprawnienie indeksowania stron internetowych oraz poprawa jakości wyników wyszukiwania.

Google Caffeine — co to jest

Google Caffeine — przełomowa aktualizacja algorytmu Google’a, która umożliwiła bardziej wydajne indeksowanie i przechowywanie danych. Przez niektórych webmasterów i specjalistów SEO Google Caffeine nie jest uważana za aktualizację, ale za kompletną przebudowę systemu indeksowania. Twórcy Google zrezygnowali bowiem z tzw. indeksowania warstwowego (w którym niektóre treści były indeksowane szybciej od innych), na rzecz indeksowania treści przez większą liczbę robotów Google. W praktyce oznacza to, że niektóre “pełzacze” szukają zmian na stronie, a pozostałe reindeksują witrynę. Innymi słowy, część robotów jest odpowiedzialna za crawl (pełzanie głębokie), a część za fresh crawl, czyli dodawanie  do indeksu nowych treści, w witrynach, które są często aktualizowane.

Google Caffeine — zalety i wady

Dzięki Caffeine, Google gromadzi, a następnie indeksuje dane w kilka sekund. Co za tym idzie — użytkownicy tej wyszukiwarki mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Twórcy algorytmu Google Caffeine uwzględnili przyszłe zmiany, które wiążą się z rozwojem nowych technologii. Google Caffeine była zresztą odpowiedzią na rozwój internetu, który od 1998 roku  bardzo się zmienił. Widać to chociażby po gigantycznym wzroście liczby stron internetowych na całym świecie. Wadą nowego sposobu indeksowania jest natomiast  fakt dużego zużycia transferu przez roboty indeksujące. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać, dzięki ustaleniu limitu wizyt Google botów.