Google dance

Google dance — proces, który polega na prezentowaniu różnych wyników wyszukiwania na identyczne frazy kluczowe. Dzieje się tak z powodu różnic w częstotliwości oraz szybkości w przesyłaniu danych w poszczególnych Data Center.

Google dance — co to jest

Google dance polega na tym, że Google wyświetla różne wyniki wyszukiwania na te same frazy kluczowe. Jest to związane z opóźnieniami w przesyłaniu danych w Data Center. Aktualizacja danych w poszczególnych Centrach Danych różni się czasem takiej operacji oraz jej częstotliwością.

Google dance — dawniej

Dawniej, termin Google dance był stosowany w odniesieniu do głównej aktualizacji indeksu Google. Odbywała się ona dziesięć razy w roku (średnio co trzydzieści sześć dni). Znakiem rozpoznawczym “tańca Google” były znaczące zmiany w wynikach wyszukiwania oraz w aktualizacji pamięci podręcznej indeksowanych stron internetowych. Centra Danych aktualizowały indeks w różnym tempie. Co w konsekwencji prowadziło do tego, że wyniki wyszukiwania różniły się od siebie. W niektórych przypadkach zmiany były dostrzegalne w odstępach kilku minut, chociaż cały proces trwał zazwyczaj kilka dni.

Google dance— obecnie

Od 2003 roku Google dance nie ma już praktycznie znaczenia. Aktualizacje są wykonywane bowiem na bieżąco przez różne typy robotów indeksujących. Boty odwiedzają strony internetowe średnio co tydzień Oznacza to, że niewielkie zmiany w rankingu wyszukiwania można zaobserwować co miesiąc. Wynika to z faktu, że roboty indeksujące “pracują” bez przerwy. Dzięki temu mogą szybciej niż dawniej .ndeksować nowe treści na stronach www, a także usuwać z indeksu te, które już nie istnieją. Google pobiera dane z ponad dziesięciu tysięcy serwerów. Niestety, serwery Data Center nie są synchronizowane, co powoduje różnice w wynikach wyszukiwania, a aktualizacja indeksu to proces, który ma charakter cykliczny.