In-person event

In-person event — rodzaj osobistego spotkania z grupą docelową (potencjalnymi klientami). Takie wydarzenie może przybrać formę szkolenia, targów lub konferencji. Oprócz wartości merytorycznej In-person event zawiera również elementy marketingowe. Wydarzenie zawsze tworzone jest z myślą o osiągnięciu konkretnych korzyści dla organizatorów i prelegentów.

In-person event — co to jest

In-person event to spotkanie w przestrzeni realnej ze swoimi potencjalnymi klientami, społecznością zgromadzoną wokół marki. Są to najczęściej szkolenia, konferencje, targ.i In-person event ma najczęściej charakter szkoleniowy lub informacyjny, choć element marketingowy ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Kluczowym elementem w In-person event są prelekcje i wystąpienia, w których dominują multimedialne prezentacje, case study i branżowe prognozy.

In-person event — dlaczego warto

In-person event to doskonała okazja, aby osobiście poznać swoich potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Takie wydarzenia pozwalają na wymianę doświadczeń, poznanie wzajemnych oczekiwań i wzmocnienie relację z obecnymi i przyszłymi klientami. Organizowanie lub udział w takich wydarzeniach pomaga budować pozycję eksperta (markę osobistą). A dla nowych firm jest okazją do zwiększenia rozpoznawalności, zdobycia partnerów lub klientów. Co więcej — spotkania twarzą w twarz są doskonałą alternatywą dla cyfrowej rzeczywistości. Paradoksalnie In-person event może z powodzeniem być promowany, np. w mediach społecznościowych.