Keyword density

Keyword density (nasycenie fraz kluczowych) — procentowy stosunek występowania fraz kluczowych, względem pozostałej treści. Obecnie nasycenie fraz kluczowych nie ma już tak dużego znaczenia w SEO, jak jeszcze kilka lat temu.

Keyword density — co to jest

Keyword density, czyli zawartość słów kluczowych na stronie internetowej lub w konkretnym tekście, inaczej nasycenie fraz kluczowych. Obecnie, zagęszczenie fraz kluczowym jest mało znaczącym czynnikiem rankingowym, jeśli chodzi o pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Wpływ na to miał rozwój nowoczesnych technologii, dzięki którym roboty indeksujące zaczęły rozpoznawać frazy synonimiczne oraz słowa kluczowe w formie odmienionej.

Keyword density — co jest ważne

Choć samo nasycenie fraz kluczowych nie jest już tak istotne, należy zadbać o to, aby słowa kluczowe znalazły się we wszystkich ważnych miejscach, zarówno na stronie internetowej, jak i poza nią. Zaliczamy do nich: nagłówek H1 i H2, treść, tytuł oraz meta opis. A w przypadku backlinka także w anchorze. Należy również zadbać o naturalne rozmieszczenie fraz kluczowych, ich odmian oraz synonimów.

Keyword density — jakie jest optymalne nasycenie fraz kluczowych

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najlepiej kierować się zasadą, która mówi, że w pierwszej kolejności tekst tworzy się z myślą o czytelnikach, a dopiero później — o robotach indeksujących Google’a. Należy zatem unikać nadmiernego, sztucznego nasycenia tekstu frazami kluczowymi. Tekst na stronie internetowej powinien przede wszystkim odpowiadać na pytania użytkowników, być interesujący i wyczerpujący.