Link title

Link title – atrybut tytułu linka, którego celem jest dostarczenie dodatkowej informacji na temat anchor linka lub strony, do której link odsyła.

Link title — co to jest

Link title (tytuł linka) — atrybut w3.org; chociaż nie wpływa bezpośrednio na pozycjonowanie, stanowi dodatkową informację związaną z linkiem. Powinien być używany zawsze wtedy, kiedy anchor dostarcza zbyt mało informacji na temat backlinka i strony docelowej.