Pay Per Click

PayPerClick

Pay Per Click (PPC) – model rozliczenia, w którym reklamodawca płaci za kliknięcie w link sponsorowany, reklamę lub w banner, a nie za sam fakt wyświetlenia materiału reklamowego.

Pay Per Click - co to jest

Pay Per Click, w skrócie PPC, czyli płatność za kliknięcie — to jeden z modeli rozliczeniowych w reklamie internetowej. Wybór takiego sposobu rozliczenia oznacza, że reklamodawca płaci za określoną, pożądaną akcję, np. za kliknięcie w link, a nie za to, że odbiorca zobaczył reklamę.

Pay Per Click — gdzie jest stosowany

Pay Per Click — jest związany z szeroko pojętym marketingiem internetowym, a co za tym idzie — reklamą w sieci. Taki sposób rozliczenia jest dostępny m.in. w Google Ads. Reklamodawca płaci, kiedy użytkownik kliknie w link tekstowy albo na baner reklamowy na stronie internetowej. Jeśli reklama zostanie wyświetlona, ale nie spowoduje, żadnej reakcji u odbiorcy, reklamodawca nie będzie musiał za nią płacić.

PPC i CPC — nierozerwalne pojęcia

PPC łączy się z kolejnym pojęciem — CPC. Ten drugi skrót oznacza cost per click, czyli kwotę, jaką płaci reklamodawca za kliknięcie w link sponsorowany (reklamę tekstową) lub w baner reklamowy.

PPC to nie wszystko

Oprócz modelu, który przewiduje płatność za kliknięcie, w większości systemów reklamowych (Google Ads, Facebook Ads) dostępne są inne warianty płatności. Najpopularniejszym, obok PPC, jest CPM (Cost Per Mille), czyli koszt za 1000 wyświetleń.

Pay Per Click — dlaczego warto

Model rozliczeniowy PPC jest korzystny dla reklamodawców, ponieważ płacą oni za realną akcję, a co za tym idzie — za zainteresowanie użytkownika, które jest pierwszym krokiem na drodze do konwersji. Wybór tego sposobu rozliczenia pozwala zweryfikować, czy fraza kluczowa albo grupa docelowa została dobrze dobrana. To również doskonały “test” dla kreacji reklamowej. W przypadku płatności za wyświetlenia reklamodawca ponosi koszty, nawet jeśli reklama nie wzbudzi zainteresowania u odbiorców. A to oznacza, że jeśli reklama nie angażuje użytkowników, płatność za wyświetlenia będzie inwestycją, która się nie zwróci.