Przekierowanie 301

RDFA

RDFa — jeden z rodzajów danych strukturalnych, dzięki którym roboty indeksujące mogą skuteczniej interpretować zawartość witryny internetowej.

RDFa — co to jest

RDFa (Resource Description Framework in Attributes) to  struktura opisów zasobów w formie atrybutów; zalecenie W3C, które pozwala na dodanie rozszerzeń na poziomie atrybutów do HTML , XHTML i różnych typów dokumentów opartych na XML. Mówiąc prościej, RDFa umożliwia oznaczanie różnego rodzaju contentu na stronie internetowej.

RDFa — zarys historyczny

RDFa został po raz pierwszy zaproponowany przez Marka Birbecka w formie notatki W3C zatytułowanej XHTML i RDF, która została następnie przedstawiona Semantic Web Interest Group. Na początku PDFa był przeznaczony wyłącznie dla XHTML 2, jednak twórcy PDFa stawiali sobie za cel, aby w przyszłości umożliwić dodawania metadanych do dowolnego języka opartego na XML. W październiku 2007 r. światło dzienne ujrzał pierwszy publiczny projekt roboczy dokumentu zatytułowanego RDFa w XHTML: Składnia i przetwarzanie, który zawierał zasady tworzenia parsera RDFa, a także wytyczne dla organizacji chcących w praktyczny sposób wykorzystać tę technologię. W październiku 2008 r. RDFa 1.0 osiągnął status zalecenia.

RDFa— zestaw atrybutów

  • about – identyfikator URI lub CURIE określający zasób, którego dotyczą metadane,
  • rel i rev – określając odpowiednio relację i relację odwrotną z innym zasobem,
  • src , href and resource – określając zasób partnera,
  • właściwość – określenie właściwości dla zawartości elementu lub zasobu partnera,
  • content – opcjonalny atrybut, który zastępuje zawartość elementu podczas korzystania z atrybutu property,
  • typ danych – opcjonalny atrybut, który określa typ danych tekstu określonego do użycia z atrybutem właściwości,
  • typeof – opcjonalny atrybut określający typy RDF podmiotu lub zasobu partnera (zasobu, którego dotyczą metadane).

RDFa - korzyści

Największą zaletą PDFa jest to, że każdy wydawca może zastosować własne normy. Co więcej, nie dochodzi do zduplikowania danych, a atrybuty można użyć wielokrotnie. Niewątpliwą zaletą dla wydawców jest fakt, że społeczność RDFa prowadzi witrynę wiki, na której znajdują się narzędzia, przykłady i samouczki.